ลิฟท์เหมาะกับอาคารสำนักงานทั่วๆไป และก็ที่พักที่อาศัย

Spread the love

ลิฟท์ขึ้นรถ
ลิฟท์ขึ้นรถ เป็นลิฟท์แบบมาตราฐาน งาม ไม่เป็นอันตราย แล้วก็มีความเร็วสูงที่จะตอบสนองต่อการใช้แรงงาน 

เหมาะกับอาคารสำนักงานทั่วๆไป และก็ที่พักที่อาศัย
ความเร็วของลิฟต์ขึ้นกับความสูงของตึกโดยส่วนมากจะแบ่งออก เป็น 3 ระดับเป็น
– ลิฟท์ความเร็วต่ำ มีความเร็วไม่เกิน 60 เมตร/นาที มักใช้ในตึกที่มีความสูงไม่เกิน 10 ชั้น
– ลิฟท์ความเร็วปานกลาง มีความเร็วระหว่าง 90-105 เมตร/นาที มักใช้ในตึกที่มีความสูงระหว่าง
10-25 ชั้น
– ลิฟท์ความเร็วสูง มีความเร็วไม่เกิน 120 เมตร/นาทีขึ้นไป มักใช้ในตึกที่มีความสูงมากยิ่งกว่า 25 ชั้น
ลิฟท์ขึ้นรถสามารถจัดตั้งเครื่องได้ 2 แบบ
1.1 ลิฟท์ขึ้นรถ แบบมีห้องเครื่อง (Traction Elevator) (รูปซ้าย)
สำหรับตึกที่มีพื้นที่พอเพียงจัดตั้งเครื่องลิฟต์ได้ โดยส่วนมากจะอยู่ข้างบนสุดของตึก
1.2 ลิฟท์ขึ้นรถ แบบไม่มีห้องเครื่อง (Roomless Elevator) (รูปขวา)
ลิฟท์ขึ้นรถอย่างนี้  ลิฟท์บันได ได้รับการออกแบบมาเพื่อแก้ไขปัญหาหลายๆประการ อาทิเช่น ตึกที่มิได้มีการดีไซน์เพื่อจัดตั้งลิฟต์ https://goldgeargroup.co.th ตึกที่มีความสูงรวมทั้งพื้นที่น้อยเกินไปที่จะจัดตั้งเครื่องลิฟต์ได้ ดังเช่น ตึกสมัยก่อน ก็เลยได้มีการวางแบบตัวเครื่องให้เล็กมากยิ่งกว่าธรรมดาเพื่ออดออมพื้นที่จัดตั้ง